Zmena tréningových priestorov gym. oddielu TJ Slávia UK BA

TJ Slávia UK oznamuje našim členom, že od 12. septembra 2011 MENÍME TRÉNINGOVÉ PRIESTORY a začíname s tréningami v gymnastickej hale na Wolkrovej č. 47 v Petržalke v priestoroch PENGYMu a Gymnastického centra (www.pengym.sk, pri TPD, Billa – za Prístavným mostom).

mapa-pengym.jpg
Komentovať článok