Prihlasovanie na kurzy

Milí rodičia, ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli absolvovať kurz v našom Gymnastickom centre.

Dopoludňajšie kurzy organizujeme pre deti spolu s rodičmi (deti vo veku od 2 rokov)
Na popoludňajšie kurzy je možné prihlásiť dieťa vo veku od 5 rokov.
Na všetky kurzy je nevyhnutné sa online zaregistrovať na našom webe

www.gymslaviauk.sk
Link: https://kurzy.gymslaviauk.sk

V prípade, že je Vami požadovaný termín už obsadený, môžete sa zapísať na “čakačku”. V prípade uvoľnenia miesta Vás budeme informovať.
Pripravili sme pre Vás dôležité informácie na zjednodušenie a spríjemnenie pobytu u nás, ktoré Vám môžu pomôcť hlavne pred prvou hodinou. Naše pravidlá sú zavedené hlavne pre bezpečnosť  Vašich detí.
Pred začiatkom kurzu:
Na tréningy je potrebné chodiť presne na daný čas kurzu. Nie skôr.
Na tréning je potrebné prísť v tričku s krátkym, alebo dlhým rukávom a v trenírkach (prípadne legínach, teplákoch v zimnom období). Na nohy postačia ponožky.
Na tréning nesmú deti nosiť retiazky, náramky, náušnice, hodinky a iné veci.
Dlhé vlasy je potrebné mať zviazané gumičkou.

Po vstupe do telocvične:
Doba tréningu v telocvični je 60 minút.
Počas tréningu  preberá zodpovednosť za neplnoletého účastníka v priestoroch telocvične tréner.
Po uplynutí času tréningu preberá zodpovednosť za neplnoletého účastníka zákonný zástupca.
Kurz gymnastiky trvá od 4. septembra 2017 do 30. júna 2018 (10 mesiacov)
Poplatok sa platí na dve časti: september - január, február - jún (5 a 5 mesiacov)

Náhradné hodiny za vymeškané tréningy neposkytujeme.

Keďže máme všetky kurzy plne obsadené, nie je to možné. Ak by sme umožnili deťom nahrádzať si vymeškané hodiny v iné dni, trénovali by úrovňou rôzne deti v skupinách a narušilo by to kvalitu našich tréningov. Máme s tým dlhoročné skúsenosti. Každá skupina je špecifická a má svoje ciele a svojho trénera, ktorý deti veľmi dobre pozná a prihliada na každé dieťa individuálne. Všetci tréneri sú vysoko kvalifikovaní a na kvalite tréningov nám veľmi záleží.
Kurzy organizujeme:
1/ v doobedňajších hodinách pre deti vo veku od 2 rokov – deti cvičia spolu s rodičmi
pondelok, štvrtok

2/  v poobedňajších hodinách a v soboty dopoludnia pre deti od 5 rokov
2 krát do týždňa:
Pondelok a Streda od 17:30 alebo 18:30 hod.
Utorok a Štvrtok od 17:30 alebo 18:30 hod.
1 krát do týždňa:
Piatok od 16:30; 17:30 alebo od 18:30 hod.
Sobota od 10:00 hod; 11:00 hod alebo 12:00 hod.

Tréning trvá 60 minút.
Počas Sviatkov a niektorých nasledovných dní tréningy neprebiehajú:
1.-3. septembra 2017; 15. septembra 2017; 1. a 17. novembra 2017; 23., 24., 25., 26. , 30. a 31. decembra 2017;
1. a 6. januára 2018;  30. marca – 1. apríla 2018; 1. a 8. mája 2018
Školské prázdniny:
28. - 31. októbra 2017, 27., 28., 29. decembra 2017;  2., 3., 4., 5.  januára 2018
2. februára 2018; 3.-11. marca 2018; 29. marca 2018; 3. apríla 2018;
Počas školských prázdnin popoludňajšie tréningy prebiehajú v redukovanom režime pondelok až štvrtok od 17.30-19.30.
V piatok od 16.30 – 18.30. Deti, ktorým začínajú tréningy od 18.30 hod. môžu prísť počas školských prázdnin v piatok na tréning   buď  o 16.30, alebo o 17.30 hod.
V sobotu tréningy prebiehajú od 10.00-12.00 hod. Deti, ktorým začínajú tréningy od 12.00 hod. môžu prísť počas školských prázdnin v sobotu na tréning   buď  o 10.00, alebo o 11.00 hod.

PODMIENKY pre zápis na kurzy: podmienky-pre-zapis-na-kurzy.pdf

Registrovať